parallax background

Interactive Maps of Land in Bulgaria

Interactive Maps
of Land in Bulgaria


Задълбоченото познаване на пазара на земеделска земя в България, спецификата на регионите и областите, наличието на утвърдени механизми и мрежа от контакти за провеждане на най-добрия избор на земи, е ключов фактор и за съпътстващата приоритетна дейност на дружеството, а именно посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем или аренда на земеделски земи на територията на страната

The process of land restitution in Bulgaria started after 1990. Due to the high degree of plot fragmentation and the arising difficulties to process, the price of agricultural land after the year 2000 remained relatively low.

According to data of The Ministry of Agriculture the total agricultural land in Bulgaria is 11 million hectares

of which 3 million hectares are arable, and 280 000 hectares belong to the state’s agricultural fund.

However, over the past few years the liquidity on the agricultural land market has steadily been increasing.