Земите с неясна собственост ще бъдат отдавани под аренда за 5 години.