Земеделското министерство настоява за промяна в Закона за земята