екологичното земеделие.

ноември 6, 2015

България и 19 страни членки на ЕС , вече могат да забранят отглеждането на ГМО

Две трети от страните членки на Европейския съюз, а именно: Австрия, България, Хърватия, Кипър, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Полша и Словения могат да […]