Създават Национален електронен регистър за земеделските земи