Приемат окончателно осигурителните прагове за 2019 г.