През 2015г. един от най-променяните закони бе този за собствеността и ползването на земеделските земи