Още 1 млн. лв за застраховане на земеделската продукция