Общините с незавършени проекти по ПРСР 2007 – 2013 може да получат последен шанс да бъдат платени през Януари 2016