Националната служба за съвети в земеделието е изготвила безвъзмездно 14 000 проекта на стойност 200 млн. евро.