Лавандулови насаждения

най-новият проект на S LAND


За проекта


До момента отглеждаме и се грижим за 250 декара лавандулови насаждения, находящи се в предбалканските хълмове на Стара планина, в с. Горски Долен Тръмбеш. Района е познат със сивите си горски почви, които благоприятстват отглеждането на лавандула. В близост до насажденията тече р. Янтра, известна с големите си и живописни меандри. Средното годишно количество на валежите в района е около 600-700 мм, което задоволява нуждите на насажденията.

Стопанството отглежда лавандуловите си посеви вече трета стопанска година, а добивите и насажденията нарастват с всяка следваща. Засадени са сортовете Севтополис, Хемус, Юбилейна и Хебър, от които стопанството произвежда и разсадо-посадъчен материал.


Насажденията ни се отглеждат чрез органични методи и са биосертифицирани. В края на 2019г. стопанството стартира проект по изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури. Предвижда се тя също да бъде биосертифицирана.