Конкуренцията за кредитиране на агробизнеса се засили- Фермерите търсят нови източници на финансиране