Франция и Германия в общ фронт срещу орязването за ОСП