Държавен фонд “Земеделие” преведе в пълен обем субсидиите за екоземеделие