Държавен фонд „Земеделие“ преведе в пълен обем субсидиите за екоземеделие