Държавен фонд “Земеделие“ е изплатил субсидии за близо 64 млн.лв.