Банка ще отпуска заеми за инвестиции в биоикономиката.