България и 19 страни членки на ЕС , вече могат да забранят отглеждането на ГМО